Yhteystiedot

  • Yleiset yhteydenotot: huonekasviseurary(at)gmail.com
  • Peikonlehden toimitus: hukas.toimitus(at)gmail.com
  • Jäsensihteeri, jäsenyyteen liittyvät asiat: jasenasiat.huonekasviseurary@gmail.com
  • Rahastonhoitaja, talousasiat: talous.huonekasviseurary(at)gmail.com

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi

Huonekasviseura ry:n jäsenrekisteri
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Huonekasviseura ry
Verkkosivut: https://huonekasviseura.yhdistysavain.fi/ 
2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Sanna Eväkallio Jäsensihteeri
Sähköposti: sihteeri@huonekasviseura.fi
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
 Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, syntymäaika)
 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 Lisätiedot (lehtitilaustiedot, tms.)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Ota yhteyttä